061132215869 06132232856


تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با باطری فروشی در اهواز

آدرس :

اهواز، خیابان امام شرقی بین فرهنگ و چهارراه آبادان، باطری اوربیتال و سامان، اسماعیل راجی پور

تماس :

06132232856

شنبه تا چهارشنبه :

8 صبح تا 8 بعد از ظهر

پنج شنبه :

8 صبح تا 6 بعد از ظهر

جمعه :

9 صبح تا 14 بعد از ظهر

Loader